Araştırma/Research

Hoşgörü ve Hoşgörüsüzlük arasında Türkiye’de Göç ve Göçmen Algısı (Aralık 2014- Aralık 2015)

Ülkemiz Avrupa ve dünya haritasında 20. yy’ın ikinci yarısıyla birlikte göç veren ülke olarak konumlanmasına karşın son dönemlerde gerek transit göç ülkesi konumu, gerekse başta Türk ve Ortadoğu kökenli gruplar olmak üzere göç alan, hedef ülke konumuyla ön plana çıkmaktadır. Nitekim, 2013 tarihli BM Mülteci Raporu’na göre Türkiye en çok mülteci kabul eden beşinci ülke konumundadır.

Bu çalışmada, istatistiki verilerin ötesinde, gerek motivasyon ve süreçleri gerekse sonuçları itibariyle farklılaşan bu göç hareketleri, Türk toplumunda göç ve göçmen algısı bağlamında değerlendirilecektir. Ekonomik, kültürel ve siyasal bağlam ekseninde değerlendirilecek göçmen algısı Türkiye’yi temsilen NUTS 2 düzeyinde 26 ilde toplam 1067 kişiyle yüzyüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Education for Reconciliation: Rebuilding of Social Harmony and Collective Memory in Turkey Through Curriculum Revision

This project aims to analyze the conditions under which a curriculum revision can facilititate inter-communal encounters by “reminding” common heritage and social memory and thus promote reconciliation among the parties rather than struggling around the idea of revealing historical truth(s) and recognizing historical responsibilities and/or obligations.
The conceptual background of the project is mainly based on the crucial role of “worldview” in shaping intercommunal interactions and the processes of moral exclusion and inclusion through “indirect education.” Project is grounded on a two-fold methodological framework: (a) discourse analysis of the particular course books in the primary and secondary school curriculum, and (b) in-depth interviews with the representatives of particular ethnic and religious communities in Turkey.

Dissertations/Tezler

Doctoral research on the role of Bosnian ulama in the rebuilding of inter-communal relations

Masters research on Europeanization as a conflict resolution mechanism

– Masters research on Baha’i Faith

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s