Pozitivist Sosyoloji

Durkheim’dan Giddens’a Pozitivist Sosyoloji

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Akpolat

Özet: Bu çalışmanın konusunu, sosyolojinin bilim olabilmesi için elzem bir role sahip olan Durkheim’ın ‘Sosyolojik Yöntemin Kuralları’ adlı eseri ile bu eserden yaklaşık bir asır sonra Giddens tarafından yazılan ‘Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları’ adlı eserinin karşılaştırılması, oluşturmaktadır. Pozitivist-holistik sosyoloji kendinden sonra gelen Anlamacı-aksiyonel sosyolojik yaklaşımların eleştirileri ile kendini yeniden nasıl biçimlendirdiğinin öyküsü sunulmaktadır. Pozitivist sosyoloji hem ontosunu tanımlama biçimine hem epistemolojisine hem de metodolojisine yapılan eleştirileri kısmen kabul ederek var olan toplumsal koşullara ve bilim anlayışına binaen, kendisini yeniden tanımlayarak, paradigmasını yeniden düzenleyerek bir sosyoloji yaklaşımı olarak devam etme çabasındadır. Artık öznelerin yapı üzerindeki etkisini toptan reddetmemekte, araştırıcı özneyi toplumsal konumu itibariyle araştırdığı toplumdan hepten soyutlamamaktadır. Giddens, Marks’tan yola çıkarak yapı-özne dialektiğinde pozitivist sosyolojiyi yeniden yapılandırma çabasındadır.

 

 

Advertisements