Uzunköprü Hürriyet Anıtı

 

Meşrutiyet anayasasının yeniden yürürlüğe konması ve yeni Meclis-i Mebusan’ın oluşturulması nedeniyle, Cis-i Ergene’de (Uzunköprü) Belediye dairesi önünde 11 Aralık 1908 tarihinde gerçekleştirilen törende, Yeni Edirne gazetesinin 14 Kanunu evvel 1324 (14 Aralık 1908) tarihli nüshasında aktarıldığı şekliyle, Kaymakam Müfit Bey halka ve öğrencilere meşrutiyetin anlamını anlatır, bu anıtla Fransız devriminin getirdiği demokrasinin ana ilkeleri olan Hürriyet, Adalet, Müsavat (eşitlik), ve Uhuvvet sözcüklerinin anıtın dört yanına mermer yazıtlar biçiminde yerleştirilerek ölümsüzleştirildiğini belirtir.

Advertisements