Pierre Bourdieu: Sosyolog bir militan

Ragıp Duran

Fransız toplumbilimci Bourdieu, 71 yıllık yaşamında akademisyenlikle eylem adamlığını ezilenlerin hizmetine sokarak birleştirdi. “Her şey toplumsaldır” diyen Hoca, hayatında ve çalışmalarında Voltaire-Zola-Sartre çizgisini sürdürürken, sadece Batı Avrupa’da değil ABD’de ama özellikle Latin Amerika ve Mağrib’de büyük yankı buldu…

Bourdieu-Ragıp Duran

“Eğer sosyolog her zaman biraz rahatsızlık veriyorsa, bunun nedeni, bilinçsiz kalınması yeğlenen şeylerin bilincine varmaya zorlamasıdır.”
Pierre Bourdieu

Advertisements