Sosyolojik Kavramlar ve Trendler

Sosyolojik Kavramlar ve Trendler dersinde modern ve post-modern döneme ait temel sosyolojik kavram ve yaklaşımlar incelenmeye çalışılacaktır. Her kavram ve yaklaşım temel olarak üç bölümde incelenip tartışılacaktır: (1) ana hatları ve kavramsal gelişimi; (2) ilgili olduğu kavram haritasının gözden geçirilmesi; (3) örnek vakalar üzerinden incelenmesi.

Ders takvimi

1. Hafta: Derse giriş; Sosyoloji ve temel kavramlar: endüstri toplumu, demokrasi, bireyselcilik, modernite; Gemeinschaft & Gesellschaft

2. Hafta: Yapısal-İşlevselcilik

3. Hafta: Sembolik Etkileşimcilik, Damga, Etiketleme Kuramı; Yapılaşma

4. Hafta: Protestan Ahlakı, Modernleşme Teorisi, ve Bağımlılık Teorisi

5. Hafta: Tarihsel Materyalizm, Çatışma Teorisi

6. Hafta: Seçkinler, Hegemonya

7. Hafta: İdeoloji

8. Hafta: Vize

9. Hafta:  Eleştirel Teori

10. Hafta: Meşruiyet Krizi, Sanayi-sonrası Toplum, ve Risk Toplumu 

11. Hafta: Post-modernizm/Post-modernite, Simülakra ve Simülasyon

12. Hafta: Söylem

13. Hafta: Habitus

14. Hafta: Değerlendirme

Advertisements